Licitație publică pentru motocompresor de aer

25 noiembrie 2021, 19:46

S.C. Gosp-Com SRL, organizează licitație publică, cu oferte în plic închis, în vederea vânzării bunului mobil constând în 1 bucată motocompresor de aer, an de fabricație 1985. Mașina are o capacitate de aproximativ 5 m³/minut.

Documentația de atribuire și caietul de sarcini se poate procura de la secretariatul firmei Gosp-Com SRL sau casieria unității, luni-vineri între orele 8-14, sau se poate descărca de aici.

Documentația de înscriere, respectiv oferta, se va depune la sediul firmei până la data de 10.12.2021, cu respectarea măsurilor luate în vederea combaterii virusului SARS-COV2, sau se poate transmite prin poștă.

Pentru informații suplimentare sunați la nr. de tel. 0267361060.