Colectare deșeuri

Gosp-Com SRL este responsabilă pentru colectarea și transportarea deșeurilor din municipiul Târgu Secuiesc, și din satele afiliate: Lunga, Săsăuși, Tinoasa respectiv din comuna Cernat (Cernat, Albiș și Icafalău), Comuna Estelnic (Estelnic și Valea Scurtă), inclusiv pentru colectarea deșeurilor menajere, selective și biodegradabile din municipiul Târgu Secuiesc.

Curtea de deșeuri

La sediul Gosp-Com SRL, din str. Budai Nagy Antal, nr. 1, aveți posibilitatea de a depune deșeurile selective acumulate la proprietăți private sau companii – în afara de colectarea săptămânală a deșeurilor – reducând astfel valoarea facturilor de transport al deșeurilor.

De asemenea aici poate fi depus și uleiul de gătit uzat.

curtea-de-deseuri

Tarife

Se reduc din tariful de transport al deșeurilor valoarea deșeurilor colectate separat și depuse la curtea de deșeuri: PET, hârtie, carton, sticlă, DEEE, aluminiu de tip ambalaj. Tarifele sunt valabile pentru persoanele fizice și juridice.

PET, plastic0,40 lei/kg
Folie0,30 lei/kg
Hârtie, carton0,10 lei/kg
Sticlă0,10 lei/kg
DEEE0,30 lei/kg
Aluminiu0,60 lei/kg

Pentru predarea-preluarea deșeurilor valorificabile se completează procesul verbal de mai jos:

Proces verbal de predare-preluare deșeuri valorificabileProces verbal de predare-preluare deșeuri valorificabile

Întreținerea căilor publice

maturare-zilnica

Măturare manuală și automată

În orașul Târgu Secuiesc efectuăm lucrări de curățenie urbană. În ultimii ani, pentru a menține activ departamentul de curățenie publică, compania a investit mult pentru efectuarea adecvată a acestor servicii. Pe lângă lucrătorii manuali care mențin în mod constant curățenia pe străzile orașului, Gosp-Com SRL a achiziționat o măturătoare automată pentru a efectua munca în mod mai eficient și rapid.

Dacă aveți observații cu privire la această activitate, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0267 361 060.

Măturare manuală și automată
Măturare manuală și automată
Măturare zilnică
Măturare zilnică

Întreținerea spațiilor verzi

În orașul Târgu Secuiesc, lucrările de întreținere a zonelor verzi din jurul blocurilor sunt efectuate de către angajații departamentului de operare în conformitate cu contractul încheiat cu administrația locală.

În timpul verii, lucrările de curățenie constă în cosirea ierbii, colectarea gunoiului și măturarea trotuarelor.

Tarifele activităților de salubrizare desfășurate pe fluxul deșeurilor municipale

Denumire activitate UM Tarif in lei cu TVA Tarif fără depozitare, CEC și TVA
Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere lei/t 968,30 813,70
- Urban casnic lei/pers. 15,00 11,28
- Rural casnic lei/pers. 10,00 7,44
Colectare deșeuri in containere de 60 litri – persoane fizice lei/ocazie 10,80 6,50
Colectare deșeuri in containere de 120 litri – persoane fizice lei/ocazie 21,60 13,01
Colectare deșeuri in containere de 240 litri – persoane fizice lei/ocazie 43,20 26,02
Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor similare (alte surse decât din gospodăriile populației)
- Urban casnic lei/t 968,30 813,70
- Rural casnic lei/m³ 190,00 116,28
Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeuri municipale* lei/m³ 104,32 87,66
Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reziduale, inclusiv a deșeurilor menajere și similare și a altor deșeuri colectate separat decât cele de hârtie, metal, plastic și sticlă (lemn, textile) lei/t 968,30 813,70
Colectarea separată și transportul separat al biodeșeurilor din deșeurile municipale lei/m³ 36,32 30,52
Colectare și transport deșeuri biodegradabile lei/pers. 7,50 6,30
Colectare separată și transport separat al altor deșeuri selective valorificabile: – DEEE, baterii uzate acumulatori, etc. lei/pers. 31,04 515,84
Saci menajeri cu valoare preplătită (0,1 m³) lei/buc. 18,00 10,84
Colectarea separată și transportul separat al deșeurile ambalaje* lei/t 7,50 6,30
Tarif special pentru separarea incorecta a fracțiilor de deșeuri municipale – 2 × tarif însumat distinct pentru fracții separate 1511,95 1270,55
Depozitare deșeuri biodegradabile aduse la sediul societății lei/m³ 15,00 13,04
Colectare și transport amestecături de deșeuri nepericuloase provenite din construcții și demolări aduse la sediul societății lei/m³ 25,00 21,01
Depozitare amestecături de deșeuri nepericuloase provenite din construcții și demolări aduse la sediul societății lei/m³ 1511,95 1270,55
Depozitare deșeuri nereciclabile aduse la sediul societății lei/m³ 130,00 72,4 (cec: 10,4/depo: 26,44)

Tarife pentru serviciile conexe serviciului de salubrizare cu grad redus de repetabilitate și care se desfășoară ocazional

Denumire activitate UM Tarif in lei cu TVA
Gestionarea deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitate interioara și/sau exterioara a acestora, la solicitarea utilizatorilor casnici. lei/m³ 35
Transport amestecături de deșeuri nepericuloase de la construcții și demolări în sac de 1 m³ lei/ocazie 50
Gestionarea deșeurilor voluminoase, inclusiv saltele și mobila, colectate la solicitarea utilizatorilor lei/m³
lei/t
99,17
1447,70
Gestionarea deșeurilor voluminoase, inclusiv saltele și mobila, colectate la solicitarea utilizatorilor lei/m³
lei/t
104,57
1526,60
Gestionarea deșeurilor voluminoase, inclusiv saltele și mobila, colectate la solicitarea utilizatorilor lei/m³
lei/t
222,97
3255,11
Gestionarea deșeurilor voluminoase, inclusiv saltele și mobila, colectate la solicitarea utilizatorilor lei/m³
lei/t
76,58
1117,91
Transport container 4 m³ lei/km 6,5
Transport container 7 m³ lei/km 7,50
Închirierea la evenimente a pubelelor de 120 litri lei/zi 5,00
Chirie pubelă 1.1 m³/luna lei/buc. 50,00
Chirie pubelă 120 litri/luna lei/buc. 7,00
Chirie pubelă 240 litri/luna lei/buc. 9,00
Chirie pubelă 240 litri cu ridicare lei/buc./ridicare 45,00
Chirie container 4 m³/lună ** lei/buc. 60,00
Chirie container 7 m³/lună lei/buc. 120,00
Închiriere container la evenimente 7 m³ lei/zi 5,00
Spălat, dezinfectat containere 1.1 m³ lei/buc. 30,00
Emitere aviz consultativ pentru autorizații de construcții lei/aviz 50,00

* Tarifele de colectare pentru deșeurile ambalaje vor fi suportate de către un OTR (Organizație de Transfer de Responsabilitate) conform Legii 249/2015.

** Pentru utilizatorii care închiriază containere metalice de 4 m³ si nu solicita ridicarea deșeurilor într-o luna tariful de închiriere se majorează cu 100 % .

Tarifele pentru maturatul, spălatul și stropitul căilor publice din localitate, inclusiv colectarea și transportul deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deșeuri, precum și a deșeurilor provenite din coșurile stradale la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de tratare

Denumire activitate UM Tarif in lei cu TVA
Măturat manual carosabil (stradă) lei/1000 m² 100,00
Măturat mecanizat carosabil (stradă) lei/1000 m² 110,00
Măturat mecanizat trotuar lei/1000 m² 75,00
Măturat manual trotuar lei/1000 m² 100,00
Gestionarea deșeurilor provenite din coșurile stradale lei/t 968,30

* Tarifele de colectare pentru deșeurile ambalaje vor fi suportate de către un OTR (Organizație de Transfer de Responsabilitate) conform Legii 249/2015.

** Pentru utilizatorii care închiriază containere metalice de 4 m³ si nu solicita ridicarea deșeurilor într-o luna tariful de închiriere se majorează cu 100 % .

Documente descărcabile

Persoane fizice

Persoanele fizice pot să descarce documentul tipizat poate sa modifice datele care stau la baza calculării cheltuielilor de salubritate la apartamentul/casa particulară.

Cerere pentru modificarea numărului de persoane sau schimbarea beneficiaruluiCerere pentru modificarea numărului de persoane sau schimbarea beneficiarului

Persoane juridice

Persoanele juridice pot descărca formularul de tip prin care pot solicita încheierea, rezilierea sau suspendarea contractului de servicii, împreuna cu documente justificative corespunzătoare.

Cerere pentru persoane juridice, încheiere, reziliere, suspendare contractCerere pentru persoane juridice, încheiere, reziliere, suspendare contract

Eliminarea deșeurilor generate în plus din gospodărie/eliminarea deșeurilor din construcție

Cereri tipizate pentru persoane fizice/juridice pentru închiriere container de 4 sau 7 m³.

Comandă container 4 m³ - persoane fiziceComandă container 4 m³ - persoane fizice

Comandă container 4 m³ - persoane juridiceComandă container 4 m³ - persoane juridice

Comandă container 7 m³ - persoane fiziceComandă container 7 m³ - persoane fizice

Comandă container 7 m³ - persoane juridiceComandă container 7 m³ - persoane juridice

Alte informații

Antreprenorul va putea încheia contractul personal direct la sediul societății Gosp-Com SRL aflată pe strada Budai Nagy Antal nr. 1, având la el cartea de identitate proprie. În cazul în care sunteți chiriaș, este necesară o copie a contractului de închiriere sau a contractului de vânzare/cumpărare al proprietarului.

În cazul în care apare doar o modificare referitoare la una din persoane, este necesar doar un document justificativ. În cazul în care este vorba de o persoană decedată, dacă contractul de eliminare a deșeurilor nu se află pe numele acesteia este necesară doar o copie a certificatului de deces. În schimb, dacă contractantul este persoana decedată, atunci contractul va trebui încheiat/rescris pe numele unuia dintre membrii de familie, având cartea de identitate valabilă.