Colectare deșeuri

Gosp-Com SRL este responsabilă pentru colectarea și transportarea deșeurilor din municipiul Târgu Secuiesc, și din satele afiliate: Lunga, Săsăuși, Tinoasa respectiv din comuna Cernat (Cernat, Albiș și Icafalău), Comuna Estelnic (Estelnic și Valea Scurtă), inclusiv pentru colectarea deșeurilor menajere, selective și biodegradabile din municipiul Târgu Secuiesc.

Curtea de deșeuri

La sediul Gosp-Com SRL, din str. Budai Nagy Antal, nr. 1, aveți posibilitatea de a depune deșeurile selective acumulate la proprietăți private sau companii – în afara de colectarea săptămânală a deșeurilor – reducând astfel valoarea facturilor de transport al deșeurilor.

De asemenea aici poate fi depus și uleiul de gătit uzat.

curtea-de-deseuri

Tarife

Se reduc din tariful de transport al deșeurilor valoarea deșeurilor colectate separat și depuse la curtea de deșeuri: PET, hârtie, carton, sticlă, DEEE, aluminiu de tip ambalaj. Tarifele sunt valabile pentru persoanele fizice și juridice.

PET, plastic0,40 lei/kg
Folie0,30 lei/kg
Hârtie, carton0,10 lei/kg
Sticlă0,10 lei/kg
DEEE0,30 lei/kg
Aluminiu0,60 lei/kg

Pentru predarea-preluarea deșeurilor valorificabile se completează procesul verbal de mai jos:

Proces verbal de predare-preluare deșeuri valorificabileProces verbal de predare-preluare deșeuri valorificabile

Întreținerea căilor publice

maturare-zilnica

Măturare manuală și automată

În orașul Târgu Secuiesc efectuăm lucrări de curățenie urbană. În ultimii ani, pentru a menține activ departamentul de curățenie publică, compania a investit mult pentru efectuarea adecvată a acestor servicii. Pe lângă lucrătorii manuali care mențin în mod constant curățenia pe străzile orașului, Gosp-Com SRL a achiziționat o măturătoare automată pentru a efectua munca în mod mai eficient și rapid.

Dacă aveți observații cu privire la această activitate, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0267 361 060.

Măturare manuală și automată
Măturare manuală și automată
Măturare zilnică
Măturare zilnică

Întreținerea spațiilor verzi

În orașul Târgu Secuiesc, lucrările de întreținere a zonelor verzi din jurul blocurilor sunt efectuate de către angajații departamentului de operare în conformitate cu contractul încheiat cu administrația locală.

În timpul verii, lucrările de curățenie constă în cosirea ierbii, colectarea gunoiului și măturarea trotuarelor.

Tarife de salubrizare

Atenție: prețurile de mai jos NU conțin TVA.

Măturat manual stradă0,10 lei/m²
Măturat mecanic stradă0,11 lei/m²
Măturat mecanic trotuar0,05 lei/m²
Colectare și transport deșeuri urban – persoane fizice12 lei/pers.
Colectare și transport deșeuri rural – persoane fizice9 lei/pers.
Colectare și transport deșeuri – persoane juridice160 lei/m³
Colectare și transport deșeuri similare deșeurilor menajere542,65 lei/t
Colectare și transport deșeu stradal, respectiv din parcuri și piețe160 lei/m³
Depozitare deșeuri nereciclabile în Centrul de colectare110 lei/m³
Depozitare deșeuri din descopertări, construcții și demolări în Centrul de colectare30 lei/m³
Transport container 4 m³6,5 lei/km
Transport container 4 m³ cu moloz150 lei/ocazie
Transport container 4 m³ cu deșeuri biodegradabile90 lei/ocazie
Spălat, dezinfectat container 1,1 m³25 lei/buc.
Sac menajer cu valoare preplătită (0,1 m³)16 lei/buc.
Chirie lunară container 4 m³55 lei/buc.
Închiriere pubelă de 120 l pentru evenimente4 lei/zi
Chirie lunară pubelă 1,1 m³40 lei/buc.
Chirie lunară pubelă 120 l6 lei/buc.
Chirie lunară pubelă 240 l8 lei/buc.
Chirie lunară pubelă 240 l cu ridicare40 lei/buc./ridicare
Colectat și transportat ambalaje de tip PETGratuit*
Colectat și transportat ambalaje de tip hârtie/cartonGratuit*
Colectat și transportat ambalaje de tip sticlăGratuit*
Colectat și transportat alte deșeuri selective valorificabile: DEEE, baterii acumulatori uzate, lemne, etc.Gratuit*
Colectat și transportat deșeuri selective, în afara ambalajelor40 lei/m³
Emitere aviz consultativ pentru autorizații de construcții40 lei/aviz
Transport container 7 m³7 lei/km
Transport container 7 m³ cu moloz215 lei/ocazie
Transport container 7 m³ cu deșeuri biodegradabile135 lei/ocazie
Chirie lunară container 7 m³120 lei/buc.
Închiriere container 7 m³ pentru evenimente4 lei/zi
Transport moloz în sac de 1 m³60 lei/buc.
Colectare deșeuri în containere de 60 litri – persoane fizice9 lei/ridicare
Colectare deșeuri în containere de 120 litri – persoane fizice18 lei/ridicare
Colectare deșeuri în containere de 240 litri – persoane fizice36 lei/ridicare
Tarif de colectare deșeuri de tip ambalaj1435,51 lei/t

* Tarifele de colectare pentru deșeurile ambalaje vor fi suportate de către un OTR (Organizație de Transfer de Responsabilitate) conform Legii 249/2015.

Documente descărcabile

Persoane fizice

Persoanele fizice pot să descarce documentul tipizat poate sa modifice datele care stau la baza calculării cheltuielilor de salubritate la apartamentul/casa particulară.

Cerere pentru modificarea numărului de persoane sau schimbarea beneficiaruluiCerere pentru modificarea numărului de persoane sau schimbarea beneficiarului

Persoane juridice

Persoanele juridice pot descărca formularul de tip prin care pot solicita încheierea, rezilierea sau suspendarea contractului de servicii, împreuna cu documente justificative corespunzătoare.

Cerere pentru persoane juridice, încheiere, reziliere, suspendare contractCerere pentru persoane juridice, încheiere, reziliere, suspendare contract

Eliminarea deșeurilor generate în plus din gospodărie/eliminarea deșeurilor din construcție

Cereri tipizate pentru persoane fizice/juridice pentru închiriere container de 4 sau 7 m³.

Comandă container 4 m³ - persoane fiziceComandă container 4 m³ - persoane fizice

Comandă container 4 m³ - persoane juridiceComandă container 4 m³ - persoane juridice

Comandă container 7 m³ - persoane fiziceComandă container 7 m³ - persoane fizice

Comandă container 7 m³ - persoane juridiceComandă container 7 m³ - persoane juridice

Alte informații

Antreprenorul va putea încheia contractul personal direct la sediul societății Gosp-Com SRL aflată pe strada Budai Nagy Antal nr. 1, având la el cartea de identitate proprie. În cazul în care sunteți chiriaș, este necesară o copie a contractului de închiriere sau a contractului de vânzare/cumpărare al proprietarului.

În cazul în care apare doar o modificare referitoare la una din persoane, este necesar doar un document justificativ. În cazul în care este vorba de o persoană decedată, dacă contractul de eliminare a deșeurilor nu se află pe numele acesteia este necesară doar o copie a certificatului de deces. În schimb, dacă contractantul este persoana decedată, atunci contractul va trebui încheiat/rescris pe numele unuia dintre membrii de familie, având cartea de identitate valabilă.